Sofokles Tragedier - Oversat og indledet av P. Östbye. övers. dan.

Författare
Sofokles
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1924 Norge, Kristiania