Sofokles - en brydning mellem attisk gudstro og attisk humanisme

Författare
Andreas Peter Dahl
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1959 Danmark, Copenhagen 335 sidor.