Sofokles - tre dramer : elevhäfte

Författare
Sofokles
(Utarb. av Bo-Arne Skiöld.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige, Stockholm? 16 sidor
1947-1948 Sverige, Stockholm 2 vol. (328, 206 sidor.)