Software security - building security in

Författare
Gary McGraw
(Gary McGraw.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Addison-Wesley cop. 2006 New Jersey, Upper Saddle River, NJ xxxvi, 408 sidor. 1 CD-ROM
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan