Sol och jord

Författare
Maja Pettersson
(Inga Fjäll)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J.U.F:s förl. 1930 Sverige, Stockholm 115 sidor.
1930 Sverige, Stockholm