Solberga - Ödsmål, Kungälvs kommun

Författare
Cecilia Ericson
(Text & layout: Cecilia Ericson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöenheten, Länsstyr. i Göteborg och Bohuslän 1995 Sverige, Göteborg 20 sidor.
Kulturmiljöenheten, Länsstyr. i Göteborg och Bohuslän, Länsstyr:s tr. 1991 Sverige, Göteborg, Göteborg 20 sidor. ill., kartor 22 cm