Soldattorp i Kumla, Hardemo och Ekeby socknar - jämte uppgifter om socknarnas knektar och husarer omkring år 1901

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kultur- och fritidsförvaltningen, Reprocentralen, Kommunen 1992 Sverige, Kumla, Kumla [2], 100, 60 sidor. ill., faks., kartor 30 cm
Kultur- och fritidsförvaltningen, Reprocentralen, Kommunen cop. 1991 Sverige, Kumla, Kumla [2], 100, 60 sidor. ill., faks., kartor 30 cm