Solkemisten

Författare
Lionel Davidson
(Lionel Davidson övers. av Bo Lundin)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spektra 1978 Sverige, Halmstad 372 sidor. 22 cm 91-7136-234-7