Som en tättings öga - anteckningar om Hamlet, om Shakespeare, Eliot, Joyce och den konstnärliga upplevelsen

Författare
Sven Fagerberg
(Sven Fagerberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Fingraf 1996 Sverige, Stockholm, Södertälje 234 sidor. 22 cm