Som ett ljus i natten

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2019 Sverige 312 sidor 17.8 cm 978-91-509-4132-6
Harlequin cop. 2016 Sverige, Stockholm, Litauen 313 sidor. 18 cm 978-91-509-1697-3
Harlequin cop. 2012 Sverige, Stockholm 313 sidor. 19 cm 978-91-640-7163-7