Som ljuvaste musik

Författare
Constance Heaven
(Constance Heaven övers.: Gunvor Håkansson)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1985 Sverige, Stockholm 197 sidor. 22 cm 91-32-31208-3
B. Wahlström 1980 Sverige, Stockholm 200 sidor. 18 cm 91-32-50425-X
B. Wahlström 1975 Sverige, Stockholm 237 [1] sidor. 91-32-30552-4