"Som två skilda världar" - en studie av grundskollärarutbildningen i Linköping, årskull -90, inriktning 4-9 : delrapport juni 1995

Författare
Jan-Anders Hedenquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildnings- och forskningsnämnden, Univ. 1995 Sverige, Linköping 98 sidor. : ill.