Some trans-disciplinary scientific connections

Författare
Per Lundgren
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. of ecological technique 1980 Sverige, Umeå [4], 72 sidor. 30 cm