Sommaren predikar - sex meditationer

Författare
Martin Lönnebo
(Martin Lönnebo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skeab, Bohusläningen 1981 Sverige, Älvsjö, Uddevalla 26 sidor. 19 cm
Verbum, Tryckmans 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm 26 sidor.