Sommarkrim - kriminalberättelser i dalslandsmiljö

Författare
Bengt Jägergren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Niklassons tryckeri 2004 Sverige, Mellerud 31 sidor.