Sommarplågor Punktskrift - djuren & växterna som bits, sticks & irriterar

Författare
Lars-Åke Janzon
(Lars-Åke Janzon faktagranskning (medicin): Gunnar Granström.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MTM 2019 Sverige, Johanneshov 3 vol. (286 sidor. tryckt punktskrift)