Sona ditt brott

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: K. Strandberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1978 Sverige, Stockholm 200 sidor. 19 cm 91-32-41837-X
Kometförl. 1966 Sverige, Stockholm 224 sidor.