Sonetter och versberättelser

Shakespeares "Sonetter" har tolkats till svenska flera gånger. Sonetterna är inte bara kärleksdikter utan förefaller ofta innehålla också andra mer dolda budskap.Denna tolkning är mera trogen mot originalet än tidigare gjorda. Här är originalet med som parallelltext. Förutom "Sonetter" även två andra diktverk med i boken: "Venus och Adonis" samt "Lucretias våldtäkt". "Venus och Adonis" är en burlesk versberättelse som skildrar Venus häftiga kärlek till unga Adonis och är aldrig tidigare tolkad till svenska. "Lucretias våldtäkt" är också en klassisk historia, men som framgår genom titeln, av mer tragisk art.

Originaltitel
Dikter. Urval Svenska
Författare
William Shakespeare
(William Shakespeare tolkning och efterord: Martin Tegen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Themis, Scandbook 2007 Sverige, Stockholm, Falun 318 sidor. 22 cm 978-91-976787-0-4