Sophie Elkan - till en hundraårsdag

Författare
Jeanna Oterdahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Sverige, Stockholm S. [41]-57
1950 Sverige, Stockholm S. 348-356
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan