Sophie von Knorring och samhället - studier över en svensk författarinna och hennes ställning i samtiden

Författare
Nils Erik Wallen
(Nils Erik Wallen.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlags AB Lundelin & Co, Gummesson 1962 Finland, Helsingfors, Falköping 243 sidor.