Sophocles 1, Oedipus the king Oedipus at Colonus Antigone

Författare
Sofokles
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press, Heinemann 1981 USA, Cambridge, Mass, London xvi, 419 sidor.
Harvard University Press, Heinemann 1912 USA, Cambridge, Mass, London xv, 419 sidor. 17 cm