Sophocles 1, Oedipus the king

Författare
Sofokles
(Transl. by David Grene Oedipus at Colonus / transl. by Robert Fitzgerald Antigone / transl. by Elizabeth Wyckoff)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1954 USA, Chicago 205 sidor.