Antigone - The women of Trachis Philoctetes Oedipus at Colonus

Originaltitel
Antigone & grekiska
Författare
Sofokles
(Sophocles edited and translated by Hugh Lloyd-Jones.)
Genre
Verk före 1800, Dramatik, Drama
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press 1998 USA, Cambridge, Mass, London PDF (viii, 599 sidor.)
Harvard Univ. P. 1994 USA, Cambridge viii, 599 sidor.