Sophocles - a collection of critical essays

Författare
(Edited by Thomas Woodard)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice-Hall cop. 1966 USA, Englewood Cliffs, N.J 179 s