Sophokles Bdch. 1, Aias

Författare
Sofokles
(Erklärt von F.W. Schneidewin und A. Nauck)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weidmann 1913 Tyskland, Berlin 196 sidor.
Weidmann 1882 Tyskland, Berlin 203 sidor.
Weidmann 1860 Tyskland, Berlin 330 sidor.