Sophokles Bdch. 3, Oidipus auf Kolonos

Författare
Sofokles
(Erklärt von F.W. Schneidewin und A. Nauck)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weidmann 1909 Tyskland, Berlin 201 sidor.
Weidmann 1883 Tyskland, Berlin 212 sidor.