Sophokles Bdch. 4, Antigone

Författare
Sofokles
(Erklärt von F.W. Schneidewin und A. Nauck)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
1913 Tyskland 221 sidor.
Weidmann 1904 Tyskland, Berlin 205 sidor.
Weidmann 1880 Tyskland, Berlin 176 sidor.