Sophokles Bdch. 5, Elektra

Författare
Sofokles
(Erklärt von F.W. Schneidewin und A. Nauck)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weidmann 1912 Tyskland, Berlin 213 sidor.
Weidmann 1882 Tyskland, Berlin 185 sidor.