Sophokles Bdch. 7, Philoktetes

Författare
Sofokles
(Erklärt von F.W. Schneidewin und A. Nauck)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weidmann 1911 Tyskland, Berlin 159 sidor.
Weidmann 1907 Tyskland, Berlin 154 sidor.
Weidmann 1887 Tyskland, Berlin 164 sidor.
Weidmann 1882 Tyskland, Berlin 163 sidor.