Sorken - roman

Författare
Anna Kajsa Hallgard
(Anna Kajsa Hallgard omslag och illustrationer: Harald Norrby.)
Genre
Storstilsbok, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taurus, Bohusläningen 1986 Sverige, Klintehamn, Uddevalla 250 sidor. ill. 25 cm
Taurus, Bohusläningen 1985 Sverige, Klintehamn, Uddevalla 192 sidor. ill. 22 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-26-34167-6