Sosioekonominen asema-luokitus - Klassificering av socioekonomisk ställning = Classification of socio-economic status Ammattiasemaluokitus = Klassificering av yrkesställning = Classification of occupational status

Författare
Finland
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tilastokeskus 1983 Finland, Helsinki 36 sidor. 951-46-6733-6