Sources of dioxins in Baltic Sea herring - a modelling study for identification of dioxin sources and quantification of their temporal and spatial impacts

Författare
Anteneh Assefa
(Anteneh Assefa, Mats Tysklind, Sarah Josefsson, Anders Bignert, Karin Wiberg, SLU.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet 2018 Sverige, Uppsala 1 onlineresurs (44 sidor) illustrationer