Sovjetflickan

Författare
Siri Andersson-Palmestav
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evengeliipress 1965 Sverige, Örebro 161 sidor.