Spårväg i Helsingborg - en idéstudie och förprojektering av två spårvägslinjer mellan Trädgårdsgatan och Hälsovägen

Författare
Mattis Mathisen
(Mattis Mathisen, Johan Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012 Sverige, Helsingborg 69 sidor. : ill.