Spårväg i morgondagens Stockholm - idéskiss

Författare
(Utformning och redigering Christer Pränting ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trafikkontoret 1988 Sverige, Stockholm [6], 58 sidor. : ill., ill., diagr., kartor, tab. 30 cm