Spårväg till Backa

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret 1988 Sverige, Göteborg 75 sidor. : diagr., ill., kartor, tab.