Spårväg - guide för etablering : internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Författare
Thomas Johansson
(Thomas Johansson, Thomas Lange.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Banverket 2009 Sverige, Borlänge 121 sidor. ill. 978-91-633-5845-6
Banverket 2009 Sverige, Borlänge 125