Spaning efter socialpolitiken - om en debatt som försvann

Författare
Bengt Rolfer
(Bengt Rolfer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR, Kristianstads boktryckeri 2009 Sverige, Stockholm, Kristianstad 149 sidor. 19 cm 978-91-85343-82-9