Spaning med varning - från maktlöshet till hopp för välfärden

Författare
Anita Kratz
(Anita Kratz med texter av Carlos Rojas och Ursula Berge.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Premiss i samarbete med Akademikerförbundet SSR 2006 Sverige, Stockholm, Halmstad 151 sidor. 21 cm 978-91-85343-18-8