Spaning, styrda vapen och mörkerstrid - viktiga elektrooptiska tillämpningar under "Desert storm"

Författare
Ove Steinvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huvudavd. för informationsteknologi, FOA 1991 Sverige, Linköping 13 sidor.