Spansk-amerikanska kriget med talrika illustrationer

Författare
Carl Fredrik Peterson
(Utarbetad för Svenska amerikanaren af C.F. Peterson. Fänrik Ståls sägner / af Johan Ludvig Runeberg illustrerade af August Malmström. samt Frithiofs saga / af Esaias Tegnér illustrerad af August Malmström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska amerikanarens förl. 1899 USA, Chicago, Ill viii, [2], 110, 170, 176 sidor., [46] pl.-s. ill., tab. 24 cm