Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument

En finansiell rådgivare ska ha dokumenterade kunskaper om bland annat förekommande finansiella instrument, deras egenskaper och risker samt hur de hanteras men även om det administrativa flödet av en värdepappersaffär och relevant regelverk.

Författare
(Mats Beckman ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Kristianstads boktryckeri 2008 Sverige, Malmö, Kristianstad 215 sidor. 24 cm 978-91-47-08867-6