Sparbankslagen med förklaringar och till densamma hörande författningar

Författare
Finland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finland 1947 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Vammala 214 sidor. 22 cm