Sparta - Lebensordnung und Schicksal : Illustr.

Författare
Hans Lüdemann
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1939 Tyskland, Leipzig