Sparta

Författare
Lotta Lotass
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lotta Lotass 2010 Sverige, Göteborg 176 sidor. 17 cm 978-91-633-7068-7