Sparta - en odödlig historia

Författare
Paul Cartledge
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Santérus Förlag 2020 Sverige 978-91-7359-158-4
Santérus förlag 2020 Sverige, Stockholm 319 sidor illustrationer 18 cm 978-91-7359-148-5
Santérus, Scandbook 2014 Sverige, Stockholm, Falun 319 sidor. ill. 18 cm 978-91-7359-077-8
Santérus 2012 Sverige, Stockholm, Estland 325 sidor., [16] pl.-s. 22 cm 978-91-7359-053-2