Sparta - new perspectives

Författare
(Edited by Stephen Hodkinson and Anton Powell)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Duckworth 1999 Storbritannien, London 427 sidor. 24cm 0-7156-2908-5