Spatial distribution and home range variation in roe deer (Capreolus capreolus L.) - females around fawning time

Författare
Tommy Pettersson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1992 Sverige 15 sidor.