Special library methods - an introduction to special librarianship

Författare
John Leonard Thornton
(John L. Thornton)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Storbritannien, London 158 sidor., pl.-bl.