Specialstraffrätt

Författare
Erik Svensson
(Erik Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iustus förlag 2024 Sverige, Uppsala 112 sidor 21 cm 978-91-7737-293-6
Iustus förlag 2021 Sverige, Uppsala 108 sidor 21 cm 978-91-7737-130-4